نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

عضویت در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران و ....
     

 اطلاعیه

 

قابل توجه تولید کنندگان و صادرکنندگان زعفران،زرشک،انار،عناب و گیاهان دارویی استان خراسان جنوبی

از کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه ی تولید ،فراوری و بسته بندی محصولات صادراتی استان فعالیت می نمایند دعوت می شود جهت عضویت درانجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان زعفران ،زرشک ،انار ،عناب و گیاهان دارویی استان از تاریخ 01/04/89 به اتاق بازرگانی وصنایع و معادن  بیرجند واقع در خیابان مدرس-بیست متری اول شرقی - پلاک 4 شورای ملی زعفران ایران – امورتشکلها ، مراجعه و فرم عضویت در انجمن را تکمیل فرمایید.تلفن تماس: 2212724-0561

* خواهشمند است پس از تکمیل،فرم را به شماره فاکس  2232906 ارسال نمایید.

 

 فرم عضویت            فرم عضویت

 

 

عضویت و شرایط آن


 

ماده 7-

کلیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان زعفران ، زرشک ، انار ، عناب و فراورده های جانبی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به عضویت انجمن درآیند .

تبصره 1 – اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند به عضویت انجمن درآیند .

تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت انجمن درآیند .

 

ماده 8-

 

 

انواع عضویت عبارتست از :

الف – اصلی : شامل افراد حقیقی و حقوقی است که مستقیماً مشغول فعالیت در امور مربوط به انجمن می باشند .

ب – وابسته : شامل افراد حقیقی و حقوقی است که بصورت غیر مستقیم در خدمت فعالیتهای اصلی انجمن می باشند .

ج – موقت : شامل آن دسته از افراد حقیقی ( دانشگاهی یا بدون معرف ) که بنابر انگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت دارند .

تبصره – حضور اعضای موقت در جلسات انجمن بدون حق رای خواهد بود .

ماده 9-

عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده 21 قانون تجارت با دارا بودن کارت عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن می باشد .

ماده 10 –

شرایط پذیرش عضویت اشخاص حقیقی :

الف – تابعیت ایرانی

ب – متدین به یکی از ادیان رسمی

ج – داشتن کارت معتبر عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن

د – دارا بودن سابقه فعالیت صادراتی زعفران و فراورده های جانبی با تایید دو نفر از اعضای انجمن .

ماده 11 –

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن می باشند .

آخرین بروز رسانی : 1391/06/07 11:28:26  تعداد مشاهده : 10331  نویسنده / ویرایشگر : واحد انفورماتیک