بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
تمدید کارت بازرگانی
     

 

چگونگی تمدید کارت بازرگانی

دارندگان کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن :

 • گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط مبتنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده .
 • آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوطه در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد .

جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد و سپس برای تایید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید . تاریخ تمدید مبدأ اعتبار مجدد صدور کارت خواهد بود .

 

قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی

 
الف ـ بند 2 ماده 10 آیین نامه مقررات صادرات و واردات 73/06/02

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند صادر می گردد.

تبصره : کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفا" از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند .

2-1 : اشخاص حقیقی ایرانی

 • داشتن حداقل سن 21 سال تمام .
 • داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
 • داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به نأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
 • داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری .
 • داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی .
 • داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی .
 • عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و قوای سه گانه .
 • عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب .
 • نداشتن محکومیت کیفری .

 

2-2- : اشخاص حقیقی غیر ایرانی :

 • داشتن حکم شرایط مقرربرای اشخاص ایرانی باستثنای برگه پایان خدمت وظیفه یا برگه معافیت .
 • داشتن برگه کار و اقامت معتبر.

محل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان معتبر آن کشور در موارد خاصی که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متقاضی متقاضی به تشخیص وزارت ضرورت داشته باشد . وزارت مذکور میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط محل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن محل متقابل به اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده ، سپس در ایران به ثبت رسیده باشد .

مدیران عامل ورئیسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بند های (2-1-1) ، (2-1-2) ، (2-1-7) ، (2-1-8) ، (2-1-9) ، (2-2-2) ، (2-2-3) باشند .

مدیران شرکتهای تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع ، مشمول محدودیت بند(2-1-7 ) نخواهد بود .

مدیران شرکت دولتی ، شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع حفاظت صنایع ، که حکم مدیریت آنها توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد. از ارائه گواهی بند موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود .

شرکتها باید واجد شرایط در بندهای (2-1-4) ، (2-1-5 )، (2-1-2) و (2-1-8) باشند .

آخرین بروز رسانی : 1389/12/09 08:30:33  تعداد مشاهده : 1069  نویسنده / ویرایشگر : واحد انفورماتیک

زمان نما

 

پیوندهای مفید

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

سازمان توسعه تجارت ایران

صندوق ضمانت صادرات

انجمن زعفران

 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند


طراحی و پیاده سازی توسط : دفتر داده پرداز بیرجند
RaakCMS