بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
لیست سایت های موجود در دسته : نهادهای دولتی استان
 دسته بندی سایت های مفید >> نهادهای دولتی استان    
1 سازمان جهاد کشاورزی  (مشاهده : 443)
2 شرکت مخابرات خراسان جنوبی  (مشاهده : 440)
3 اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 481)
4 اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی  (مشاهده : 438)
5 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 472)
6 اداره کل پست خراسان جنوبی  (مشاهده : 467)
7 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 440)
8 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 475)
9 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 469)
10 استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 485)
11 اداره کل کمیته امداد استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 430)
12 اداره کل راه و ترابری استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 533)
13 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 490)
14 دانشگاه بیرجند  (مشاهده : 430)
15 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 481)
16 بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 454)
17 سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی  (مشاهده : 476)
18 دانشگاه آزاد اسلامی  (مشاهده : 496)
زمان نما

 

پیوندهای مفید

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

سازمان توسعه تجارت ایران

صندوق ضمانت صادرات

انجمن زعفران

 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند


طراحی و پیاده سازی توسط : دفتر داده پرداز بیرجند
RaakCMS